Faaliyet alanlarımız

Betonarme proje kapsamında uzmanlık alanlarımız​

 • Yüksek katlı yapılar
 • Konut yapıları
 • Tünel kalıp ninalar
 • Alış veriş merkezleri
 • Kültür merkezleri
 • Okullar ve eğitim kampüsleri
 • Lojistik depo yapıları

Çelik proje kapsamında uzmanlık alanlarımız​​​​

 • Büyük açıklıklı hal yapıları 
 • Prosese yönelik endüstriyel tesisler 
 • Lojistik depo yapıları
 • Temalı park yapıları, oyuncak karkas ve temel sistemleri
 • Yapay dağlar
 • Amorf yapılar

Güçlendirme projeleri kapsamında uzmanlık alanlarımız​​​

 • Kültür merkezleri ve sosyal tesisler 
 • Spor tesisleri
 • Konutlar ve iş hanları

Altyapı projeleri kapsamında uzmanlık alanlarımız

 • İçme suyu arıtma tesisleri 
 • Atık su arıtma tesisleri
 • Biyolojik arıtma tesisleri 
 • Atık su ishale hattı ve şaft projeleri 
 • Havuzlar ve peyzaj işleri
 • Kazıklı ve palplanşlı iksa sistemleri